Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
BREXIT: Pre študentov, ktorí nastupujú na britské univerzity v septembri 2020 , sa ešte nič nemení!

Využite možno predposlednú šancu študovať v Británii bez platenia školného! Slovenskí študenti, ktorí nastupujú na britské univerzity v septembri 2020, môžu stále študovať a vyštudovať za súčasne platných výhodných finančných podmienok. Britská vláda už oficiálne potvrdila finančnú podporu pre študentov z členských štátov EÚ, ktorí nastupujú na britské univerzity v septembri 2020. Aj pre týchto študentov je garantovaná výška školného, ako aj možnosť financovania britskou štátnou študentskou pôžičkou (bakalárske aj magisterské štúdium) až do ukončenia štúdia. Bez ohľadu na Brexit.

Britské univerzity majú v Európe vedúce postavenie v kvalite výučby ako aj vo výskume, a tohtoroční  maturanti – uchádzači o bakalárske štúdium, ako aj absolventi bakalárskeho štúdia – uchádzači o magisterské štúdium - môžu v plnej miere využiť doteraz platné výhodné podmienky.

Študenti, ktorí nastúpia na štúdium v septembri 2020, majú nárok na študentskú pôžičku poskytovanú britskou vládou za rovnakých výhodných podmienok, ako to bolo doteraz, a to na celé štúdium.  Štátnu študentskú pôžičku je možné čerpať aj na magisterské štúdium.

Viac info o podmienkach financovania nájdete na: https://univerzity.interstudy.sk/financovanie-studia, podrobné informácie Vám poskytnú pracovníci InterStudy. 

Čo teda prináša Brexit pre súčasných študentov a pre tých, ktorí nastupujú v septembri 2020?
Najneskôr do 30. júna 2021 sa študenti musia prihlásiť do tzv. EU Settlement Scheme. Žiadosť je možné podať online a je bezplatná. Po získaní (pre)-settled statusu budú mať študenti nárok na aj na zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako doteraz, a to až do ukončenia štúdia, a zostáva im aj právo pracovať. Minimálne do konca roka 2020 postačuje pre vstup do Spojeného kráľovstva občiansky preukaz. Či sa bude neskôr vyžadovať cestovný pas, zatiaľ nie je známe. 

Oficiálne vládne vyhlásenia o financovaní štúdia pre študentov z EÚ nastupujúcich v r. 2020:

Anglicko

Wales

Škótsko


Často kladené otázky:

http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Ako jediná agentúra v strednej Európe spolupracujeme s britskými univerzitami 16 rokov a  radi Vám kvalifikovane poradíme a pomôžeme. 

Update: 31.01.2020

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk