Bratislava: 02-5262 2611

Aktuality a novinky
Bezplatné štúdium vo Fínsku - webinár 30. marca

Ostávajú už len necelé dva mesiace do uzávierky prihlášok na vysokoškolské štúdium vo Fínsku. V spolupráci s našou partnerskou univerzitou sme pripravili webinár pre maturantov a starších študentov, na ktorom sa dozviete o podmienkach štúdia, študijných odboroch, študentskom živote a o výhodách štúdia vo Fínsku. Viac info a link na registráciu nižšie.

Webinár v spolupráci s fínskou štátnou vysokou školou HAMK University of Applied Sciences, za účasti pracovníčky univerzity a slovenských študentov, sa uskutoční v stredu 30. marca o 16:00. 

Webinár je určený pre maturantov a študentov vysokých škôl. Účasť je bezplatná, v prípade záujmu sa zaregistrujte online

Univerzita tento rok zaznamenáva výrazný nárast počtu uchádzačov. Prihlášky sa spracúvajú v poradí prijatia, preto odporúčame začať na prihláške pracovať čo najskôr.
Informácie o univerzite a prehľad študijných odborov vyučovaných v angličtine nájdete tu. 

Tešíme sa na stretnutie! 

Tím InterStudy
univerzity@interstudy.sk
Tel.: 02-52 62 26 12. 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk