Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Študuj na univerzite v Holandsku len za 542€ na prvý rok štúdia!

Pre všetkých záujemcov o štúdium v Holandsku máme skvelé správy. Všetci študenti nastupujúci v septembri 2021 sa môžu tešiť z mimoriadneho zníženia školného v prvom ročníku bakalárskeho štúdia z pôvodných € 2 168 iba na € 542! Tešiť sa môžu aj záujemcovia o magisterské štúdium, ktorí majú školné znížené na polovicu - € 1 084!

Vďaka kvalitnému štúdiu zameranému na praktickú výučbu, možnosti brigádovať a pritom získať štipendium na životné náklady a nízkemu školnému sa Holandsko stáva čoraz častejšou voľbou aj pre slovenských študentov.

Prihlášky ešte stále prijímajú takmer všetky univerzity. V prípade záujmu nás preto kontaktujte čo najskôr ohľadom bližšieho postupu, s prihláškou radi pomôžeme aj Vám!

univerzity@interstudy.sk, 02-5262 2611

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk