Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Informačné podujatia
Prezentácia o štúdiu v Dánsku - Bratislava 15:00

Prezentácia o štúdiu v Dánsku - Bratislava 15:00

Prednáška a beseda o štúdiu v Dánsku, za účasti vyučujúceho z dánskej VIA University College a slovenského študenta študujúceho v Dánsku

Od 16:30 skúška z angličtiny - ak ju chceš absolvovať, zaklikni príslušné políčko v registračnom formulári. 

Presné miesto konania Ti bude oznámené po registrácii. 

:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
 
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk